LoveTheNature.com: around Bangalore

Places in and around bangalore for Treak, Travel on week-end and photography

Lalbagh
Savanadurga
Magadi
Nandi Hills
Big Banyan Tree
Janapada Loka
Shivara Pattana
Chikka Thirupathi
Kotilingeshwara
Shivanasamudra
Ramagiri Betta,Ramnagara
Devarayandurga
Kaivara Tampovana
Mekedattu
Thippagondana Halli Reservoir (TG Halli)
Channapatna
Shivagange
Muthyalamadu
Bannerghatta National Park
Vidhurashwatha
Sri Revana Siddeshwara Betta
Sri Krishnagiri Betta,Ramnagara
Sri Narayana Swamy Betta
Konagal Betta,Ramnagara
Lakshminarsimha swamy Betta,Ramnagara
Kengal
Someshwara Temple, Halasuru
Sri Vittala Temple, Vishwashanthi Ashrama, Tumkur
Muddenahalli,Chennammanapalya
Bidadi, Hobli
Kanva Reservoir, Ramnagaram
Thippeswamy Temple,Ramnagaram